Lite annat

Om mig

Karin Ljunggren föddes 1947 i Örebro.

Hon fick lära sig att Närke stavas Nerike och ingenting annat.
Familjen flyttade till Fogdö utanför Strängnäs då hon var tio men sörmlänning blev hon inte.
Närking var hon och närking förblev hon.

Karins pappa var präst, idealist och tänkare och duktig på att hitta på sagor. Hennes mamma var praktisk men älskade även allt som var vackert, handarbete och utflykter.  Hon var en baddare på att köra bil och det var ju bra för hennes man kunde inte.

Vid tjugoett gifte sig Karin och bytte till efternamnet Jarl och så heter även hennes tre första döttrar. Nydén la hon till vid fyrtio när hon gifte sig igen och så blev även den fjärde dotterns namn förstås.

Karin Jarl Nydén bor i Dalarna sedan 1988 och trivs med det. Innerst därinne finns dock en liten Karin Ljunggren från Nerike.

Ett annorlunda CV

När man söker ett arbete frågas det efter utbildningar, anställningar, erfarenheter och bedrifter från arbetslivet. Sådant som skall göra den sökande lämplig för en speciell syssla.

Envist har jag hävdat att jag är mor till fyra döttrar. Den erfarenheten är min allra mest genomgripande utbildning och den har pågått i 37 år och kommer att pågå till den dag jag drar mitt sista andetag. Genom de vuxna barnen får jag dessutom inblick i världar jag annars inte skulle ha haft en aning om.

Att leva med ett svårt flerhandikappat barn. Att följa ett annat genom livet till döden. Att dela ångest och oro med dem som växer upp och söker sin plats i livet.

Att våga sig på en fast relation, kanske livslång, är en utmaning. Det största risktagandet eftersom man riskerar att bli ensam igen. Genom skilsmässa eller ”när döden skiljer oss åt”.

Familjen har gett mig glädje och sorg. En ständig övning i själva levandet.

Varför omnämner man inte i sitt CV de viktiga vännerna som man lär sig så mycket av och tillsammans med? Fantastiska möten med patienter. Eller den livsnödvändiga ensamheten, där möjligheten att smälta alltihop äger rum.

Om kärleken till livet, själva Livsglädjen, skriver man inte heller.

Det är konstigt.

Länkar

Cancerfonden
www.cancerfonden.se

Nätverk för Rubinstein-Taybi syndrom
www.rtssverige.se

Socialstyrelsen om ovanliga diagnoser/ RTS syndrom
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser

Riksförbundet för utvecklingsstörda Barn och Vuxna. FUB.
www.fub.se

Barnens rätt i samhället. BRIS.
www.bris.se